Przegląd kominiarski jak wygląda i jak często go zlecać?

Przegląd kominiarski – jak wygląda i jak często go zlecać?

Szczęściu czasem trzeba pomóc i można to na przykład zrobić łapiąc się za guzik na widok kominiarza. Ten miły pan w czarnym, dobrze nam znanym ubraniu powinien przynajmniej raz rocznie odwiedzać nasze cztery ściany celem sprawdzenia drożności przewodu kominowego czy dokonania przeglądu instalacji gazowych.

Jaki jest cel przeglądu kominiarskiego?

Są rzeczy, na których nie warto oszczędzać, a jest to przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo. Przegląd kominiarski nie może być więc traktowany jako zbędny wydatek, a jako inwestycja w święty spokój nasz i naszych sąsiadów. Dbając o sprawność systemu kominowego zapewniamy wszystkim mieszkańcom nieruchomości czyste powietrze poprzez cyrkulację powietrza i likwidowanie szkodliwych związków, które powstają m. in. podczas korzystania ze sprzętu AGD. Zignorowanie tego procederu przyczynić się może do zaburzenia prawidłowego przepływu gazów i w efekcie zagrażać nie tylko zdrowiu ale i życiu mieszkańców.

Obowiązek okresowego kontrolowania przewodów kominowych

Nie tylko zdrowy rozsądek nakazuje nam zapobiegać zaczadzeniom, ale i ustawodawca poprzez regulacje ustawy Prawo budowlane, nakładając na nas obowiązek okresowego kontrolowania stanu technicznego przewodów kominowych.

Jak powinien wyglądać przegląd kominiarski?

To, kto może wykonać kontrolę systemów kominowych, ściśle określa ustawodawca i zgodnie z obowiązującymi regulacjami są to osoby z uprawnieniami mistrza kominiarskiego i budowlanymi ze dedykowaną specjalnością. Jak więc znaleźć kominiarza, który jest faktycznie tym kominiarzem spełniającym te wymogi? Wystarczy zlecić zadanie okresowego kontrolowania stanu technicznego fachowcowi należącemu do Korporacji Kominiarzy Polskich zrzeszającej osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganymi, określonymi prawem, dokumentami. Dzięki temu powierzymy kontrolę jak i konserwację zaufanej, posiadającej wiedze i doświadczenie osobie.

Etapy przeglądu kominiarskiego nie kończą się na przejrzeniu stanu komina od wewnątrz, lecz jest to zdecydowanie bardziej złożony proces. Kominiarz z prawdziwego zdarzenia bada pod kątem technicznym wszystkie przewody dymowe, spalinowe, a także wentylacyjne. Dobra kontrola uwzględnia sprawdzenie drożności, szczelności i inspekcję biegów poszczególnych kanałów. Gdy monitoring systemu kominowego nie budzi żadnych wątpliwości kominiarza przechodzi on do fazy przeczyszczania i udrożnienia wszystkich przewodów kominowych dostępnych w danej lokalizacji.

Podczas inspekcji kominiarza może on dostrzec nieprawidłowości lub usterki związane z systemem kominowym, przez co może on działać niepoprawnie. Fachowiec dokonujący kontroli zbada co leży u podstaw zaistniałych braków lub wad i zarekomenduje dalsze działania, które doprowadzą całość systemu do prawidłowego funkcjonowania. Na zakończenie kontroli kominiarza zostaje sporządzony protokół podsumowujący przeprowadzane badania i prace. Dokument ten powinien być opatrzony podpisem zarówno kominiarza, jak i właściciela budynku.

Jak często zlecać przegląd kominiarski?

To, jak często powinno wykonywać się przegląd systemów kominowych, określa ustawa Prawo budowlane, której przepisy stanowią, że czynność ta powinna wystąpić w ciągu roku przynajmniej raz. To zobligowanie nie dotyczy jednak wszystkich w równej mierze. Należy podkreślić, że w przypadku opalania paliwem stałym, takim jak węgiel lub koks, właściciele budynków lub zarządcy mają w obowiązku zadbać o przeczyszczanie przewodów nie mniej niż dwa razy w ciągu roku, a w przypadku przewodów wentylacyjnych przynajmniej raz na rok.

Zapobieganie nieprzyjemnym konsekwencjom

Warto zadbać o regularna kontrolę nie tylko ze względu na przymus prawny. Doświadczeni kominiarze zalecają, że w przypadku nadmiernie parujących okien, wilgoci, czy w przypadku pojawienia się grzyba na ścianach, albo co gorsza dymu w pomieszczeniu należy niezwłocznie powiadomić kominiarza i zlecić mu kontrolę, która zapobiegnie dalszym przykrym konsekwencjom tych zaniedbań. Są one bowiem spowodowane nieprawidłową cyrkulacją powietrza czy swobodnym przepływem pozwalającym na pozbycie się szkodliwych gazów z pomieszczenia.

Co się stanie gdy nie zlecimy kontroli kominiarskiej na czas?

Zapewnienie regularnego przeglądu kominiarskiego to obowiązek, którego nie przestrzeganie może grozić między innymi karami finansowymi. Takie sankcje grożą właścicielowi lub zarządcy budynku i mogą wynosić nawet 500 złotych mandatu. Co więcej takie kary może nałożyć także sąd w drodze postępowania administracyjnego lub karnego. Uchylanie się od obowiązku okresowej konserwacji i kontroli przyczynić się może także do pozbawienia budynku dopływu gazu. Odpowiednie organy czynią to ze względów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia mieszkańców. Zdarza się także, że firmy ubezpieczeniowe odrzucają roszczenia o wypłatę odszkodowania, np. w przypadku pożaru, gdy nie zostanie potwierdzone poprzez stosowną dokumentację przestrzeganie obowiązkowych kontroli systemów kominowych. Kary finansowe i konsekwencje prawne to jedno, ale drugie, najbardziej istotne w tym przypadku, to zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Analizując statystyki można zauważyć, że przez zaczadzenie rokrocznie ginie zdecydowanie za dużo ofiar. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry