Kominiarz Tczew

Kominiarz Tczew

Oto kominiarze w Tczewie:

https://kominiarz-tczew.pl

Lista kominiarzy i zakładów kominiarskich oferujących usługi kominiarskie w miejscowości Tczew:

Tczew – informacje o miejscowości

Tczew to miasto powiatowe nad Wisłą w województwie pomorskim. Znajduje się na Kociewiu, drugim po Kaszubach regionie Pomorza Gdańskiego i należy do diecezji pelplińskiej. Ważny węzeł komunikacyjny w północnej Polsce, położony na skrzyżowaniu szlaków Śląsk-Bałtyk i Berlin-Królewiec.

Pierwsza wzmianka o Tczewie pochodzi z 1198 r., Kiedy to książę świecki Grzymisław nadał joannitom ziemię pomorską gdańską. Wspomniał o ugodzie Teso w wydanym dokumencie.

Tczew położony jest na Kociewiu, drugim obok Kaszub rejonie Pomorza Gdańskiego. To miejsce wiąże się z bogatą kulturą i tradycją, a także z wieloma istotnymi wydarzeniami historycznymi. Mieszkańcy Kociewia mogą być również dumni z  wielkiego dorobku twórczego i posiadania własnego dialektu. Tczew to najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych pomorskich miast, mające ponad ośmiusetletnią historię.

W 1198 r. Książę Grimisław przekazał ziemie pomorskie zakonowi św. Jana. W wydanym wówczas dokumencie wspomniał o XII-wiecznej nazwie naszego miasta, a następnie osadzie Trsów. Funkcja gospodarcza Wisły i kilku ośrodków osadniczych nabierała w Tczewie większego znaczenia na przełomie XII i XIII wieku, co w głównej mierze zadecydowało o budowie zamku i przeniesieniu stolicy księstwa z Lubiszewa do Tczewa przez Sambora II. Miało to miejsce w latach 1252-1253. Według faktów historycznych samorząd miejski Tczewa jest więc najstarszym samorządem w historii Polski. Rada miejska powstała w 1258 roku w Tczewie, siedzibą miasta. Nigdzie indziej w Polsce taka sytuacja nie miała miejsca.

W 1260 r. Tczew uzyskał prawa miejskie nadane przez Sambora II. W tym okresie miasto rozwijało rzemiosło i handel. Nadwiślańskie zwyczaje doprowadziły do szybkiego wzbogacenia się  miasta. Do portu przypływały statki handlowe z Zachodu, w tym samym czasie mennica miejska wybijała nieprzerwanie denary w kolorze miętowym. Mestwin II, ostatni władca dawnego obwodu pomorskiego gdańskiego, sprowadził do miasta w 1289 r. Dominikanów, którzy wybudowali w mieście klasztor i kościół, obecnie nazywany powszechnie kościołem szkolnym.

Po zajęciu Gdańska i Pomorza przez Krzyżaków w 1308 r. Tczew był własnością klasztoru, aż do 1466 r., kiedy w Toruniu nastał pokój . W 1577 r., Po zwycięstwie zbuntowanego Gdańska, wojska Stefana Batorego stacjonowały poza miastem, a Tczew został doszczętnie spalony. Po pożarze miasto zostało odbudowane, ale krótko po odbudowie zostało ponownie zdewastowane przez wojnę szwedzką. W 1772 r., w związku z pierwszym rozbiorem Polski, Tczew znalazł się pod panowaniem Prus, zaś w 1807 r. przeszedł na własność Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Historia zakręciła koło i 8 lat później, po kongresie wiedeńskim w 1815 r., po raz kolejny znalazł się pod panowaniem pruskim.

Od połowy XIX wieku w mieście notowano zarówno wzrost liczby ludności, jak i wzrost gospodarki. Budowa linii kolejowych stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. Powstała bardzo ważna dla miasta z gospodarczego punktu widzenia trasa kolejowa na odcinku: Berlin-Kluvik. Zbudowany wówczas most przez Wisłę jest użytkowany do chwili obecnej.

Po I wojnie światowej, 30 stycznia 1920 r., Do Tczewa wkroczyły wojska gen. Józefa Hallera i miasto odzyskało niepodległość. Od 1992 roku 30 stycznia jest corocznym świętem ustawowym, a Święto Tczewa jest obchodzone corocznie przez samorząd i wszystkich  mieszkańców.

W okresie międzywojennym Tczew znany był jako pierwsza w Polsce szkoła żeglarska, którą później przeniesiono do Gdyni. Obecnie w budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Dla tego miasta ważnym wydarzeniem historycznym jest fakt, że w nim rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września 1939 r. o godz. 4:34 niemieckie bombowce zaatakowały dworzec kolejowy w Tczewie, zachodnią skarpę mostu wiślanego oraz koszary wojskowe.

Okupacja hitlerowska zakończyła się 12 marca 1945 r., kiedy to Tczew został zajęty przez wojska radzieckie. W bitwie pod Tczewem zginęło wówczas ponad 100 żołnierzy radzieckich.

Po II wojnie światowej Tczew był jednym z najbardziej dotkniętych klęską  miast Pomorza Gdańskiego. Populacja drastycznie się zmniejszyła, do około 18–20 000. Wówczas Tczewianie podjęli wielki wysiłek, aby odbudować i rozbudować ich rodzinne miasto.

Dziś miasto Tczew  wciąż się rozwija i liczy obecnie około 61 000 mieszkańców. Leży w pobliżu urokliwych miejscowości turystycznych i szlaków komunikacyjnych. Dostępność dogodnych połączeń drogowych i kolejowych umożliwia korzystanie z dobrodziejstw okolicy. Hasło promujące miasto „Tczew widać wszędzie”  dowodzi o niezaprzeczalnej urokliwości Tczewa.

Tczew Usługi Kominiarskie