Kominiarz Pszczyna – OTOKOMINIARZ.PL

Oto kominiarze w Pszczynie:

Wraz z rozwojem światowej technologii pojawił się zawód czyszczenia kominów. Początkowo spaliny odprowadzane były na zewnątrz przez szczeliny w dachu. Nazwy tych okienek zachowały się do dziś – „dymniki” (te okna oświetlają strych). Pierwszy komin według danych historycznych został zbudowany w IV wieku. Były szerokie (zwykle 1x1m) i niskie. Początkowo zadaniem kominiarza było oczyszczenie komina i rury z sadzy. Świadczenie usług kominiarskich nie było narzucone przez prawo i było zależne tylko i wyłącznie od właściciela budynku. Zwracając uwagę na wielkość szkód spowodowanych pożarem spowodowanym złym stanem komina, wprowadzono obowiązek czyszczenia komina, a za stan komina odpowiadał kominiarz. Zakres czynności kominiarskich obejmował szeroki zakres czynności profilaktycznych, w tym zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym nieprawidłowym działaniem rury kominowej oraz instalacji grzewczych i kominowych. Wraz ze wzrostem zadań kominiarskich zmieniła się również forma uzyskiwania uprawnień zawodowych. W 1939 r. kominiarze zostali wpisani są na listę licencjonowanych rzemiosł w Polsce. Warunkiem samodzielnego podjęcia pracy w branży po uzyskaniu tytułu magistra lub praktyki zawodowej jest posiadanie koncesji, a po uzyskaniu koncesji obowiązek przejęcia odpowiedzialności za strefę dla palących. Obecnie, chociaż nie istnieją już obszary do czyszczenia kominów (kominiarze działają na zasadach wolnego rynku), nie zwalnia to właścicieli budynków i innych konstrukcji z przestrzegania przepisów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych konstrukcji i budynków Obowiązek serwisu kominiarskiego. Przepisy regionalne (ustawa nr 109, art. 719 z 2010 r.)

Usługi kominiarskie Pszczyna

Informacje o Pszczynie

Pszczyna to miasto położone w województwie śląskim, które zamieszkuje około 26 tysięcy osób (dane z 2019 roku). Po raz pierwszy wzmiankowana została w 1303 r., kiedy wzmiankowano  komesa  Welisława, kasztelana pszczyńskiego, a więc już wcześniej musiał funkcjonować tu gród, który pilnował szlaku handlowego z Krakowa w kierunku  Bramy Morawskiej . Umocniony gródek – przyszły zamek pszczyński – stanął obok dogodnego  brodu  przez Pszczynkę, jedynego miejsca, gdzie użytkownicy szlaku mogli bezpiecznie przekroczyć bardzo podmokłą i bagnistą dolinę tej rzeki . W jego pobliżu już około 1200 r. miał istnieć kościół, wokół którego wyrosła osada, późniejsza  Stara Wieś . Miasto lokowano prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w.